Chức năng, nhiệm vụ và nhân sự (16/11/2017)


 1. Chức năng

Phòng Tuyển sinh có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tuyển sinh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Phụ trách công tác tuyển sinh của nhà trường.

- Phụ trách công tác marketing, giới thiệu quảng bá các hình ảnh thương hiệu nhà trường.

- Điều tra, khảo sát, đánh giá chất lượng đào tạo, việc làm và nhu cầu xã hội.

- Kết nối với khu công nghiệp để triển khai nhu cầu đào tạo.

- Tổ chức mở các lớp đào tạo bồi dưỡng.

- Tìm hiểu nhu cầu đào tạo.

- Xây dựng phương án tuyển sinh và Biện pháp thực hiện phương án tuyển sinh các hệ đào tạo.

-  Phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh cho các hệ đào tạo khác, liên thông, ngắn hạn, liên kết.

- Lưu trữ các thông tin và tư liệu truyền thông (các thông tin báo, đài viết về nhà trường, các băng, đĩa CD, VCD) của trường.

- Xây dựng phương án thực hiện kế hoạch truyền thông và quảng bá hình ảnh của trường.

- Phối hợp với các đơn vị trong trường, lấy và cập nhật thông tin lên website, cung cấp thông tin cho các đối tác.

- Lập kế hoạch giới thiệu tuyển sinh các hệ đào tạo tại các trường THPT, THCS ở địa bàn và ở các tỉnh lân cận.

- Lập kế hoạch tham gia các hoạt động triển lãm, giới thiệu Trường và các ngành đào tạo với công chúng.

- Kế hoạch giao lưu với các trường, đối tác.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

3. Nguyên tắc hoạt động

– Hiệu trưởng điều hành hoạt động của phòng chủ yếu thông qua Trưởng phòng.

– Trưởng phòng do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm có thời hạn theo qui định của pháp luật.

– Trưởng phòng điều hành hoạt động của phòng theo qui chế tuyển sinh; Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về những công việc của phòng được phân công và các vụ việc tiêu cực xảy ra trong phòng.

– Phòng có trách nhiệm phối hợp với các Khoa, các Phòng, và các đơn vị  tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong Nhà trường và các đơn vị tổ chức ngoài Trường để thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Danh sách cán bộ viên chức  

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SĐT

EMAIL/FACEBOOK

1

Phạm Lê Anh Tú

Trưởng phòng

0901.990.550

Anhtu.tccn10@gmail.com

2

Hoàng Văn Minh

Chuyên viên

0909.292.016

Vanminh.tccn10@gmail.com

 

 
 

Dành cho HS-SV

Thời khóa biểu
Lịch thi
Thi lại
Kết quả học tập
Tốt nghiệp cuối khóa
Học bổng - Khen thưởng
Chuyên cần - Kỷ luật
Thư viện trường
Tài liệu điện tử
Mẫu văn bản
Nhà trọ - Ký túc xá
 
Thư viện ảnh
Video
Tổng truy cập: 442024
Đang truy cập: 14
 

TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ SỐ 10

Địa chỉ: 63 Lê Ngô Cát, P. Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0234. 3846450 - 0234. 3822631

Website: www.tcn10hue.edu.vn